MIDA PEAKS ENNE PAIGALDUST TEADMA?

• Põranda soojustuse ja armatuuri paigalduse (tellija ehitaja poolt paigaldatakse enne põrandakütte torustiku paigaldust konnad ja armatuur) ning hilisema põrandate valu teostab tellijapoolne ehitaja.

• Juhul kui maja seinad ei ole veel püstitatud, siis enne paigaldustöid tuleb tellijapoolsel ehitajal märkida nähtavalt soojustusele/armatuurile täpsed seinte, uste ja treppide asukohad (koos seinte paksusega). Kui majal ei ole põrandakütte tööjooniseid, siis on vaja märkida ka soovitvad trasside, hülsside, läbiviikude ja kollektorite asukohad.

• Põrandakütte automaatika paigaldus teostatakse lisatasu eest. Kui soovite paigaldada vesipõrandakütte automaatikat, siis on vajalik kollektori juurde viia 220 V pistik ja kaabellahenduse puhul iga termostaadini vastav kaabel (Uponor Smatrix puhul 4 sooneline, teised 2-3 soonelised (täpsustage automaatika tootjalt) ja sõltuvalt termostaadist, kas 24V või 220V).

• Käesolev pakkumise sisaldab kõiki töid (ei sisalda materjale), mis on vajalikud põrandaküttesüsteemi paigaldamiseks. Juhul kui töö käigus tekib tellijal vajadus muudatuste või lisamaterjali järele, siis see fikseeritakse kirjalikult e-posti teel ja lahendatakse jooksvalt.

• Paigaldustööde ajaks peab olema tellija poolt tagatud ruumide temperatuur vähemalt +5⁰C (välitööde ajal sajuga paigaldust ei teostata).

• Tööde tellimisel peab Tellija teavitama teostajat vähemalt 2 nädalat ette
(kui mõlemapoolselt pole kirjalikult kokku lepitud teisiti).

• Juhul kui põrandaküttesüsteemi paigalduseks ei ole tellija ehitaja poolt vajalikud ettevalmistustööd õigeaegselt ja soovitud tasemel ettevalmistatud, siis viivituste (156 €/päev*) ja lisatööde eest esitatakse vajadusel lisaarve.