Paigalduse teostame eelistatult tellija poolt esitatud tööjooniste alusel.


Materjalid (toru, kollektorid, liitmikud, paigaldustarvikud, jm.) vastavalt esitatud spetsifikatsiooni alusel tehtud pakkumisele.
Vesipõrandakütte paigaldus 1,2 €/jm, elektripõrandakütte paigaldus 0,9 €/jm* (min maksumus 190 €*, ei sisalda materjale).
Põrandakütte kollektori paigaldus 75 €/tk*, lisatööd 26 €/t*.

mida peaks enne paigaldust teadma?

• Põranda soojustuse ja armatuuri paigalduse (tellija ehitaja poolt paigaldatakse enne põrandakütte torustiku paigaldust konnad ja armatuur) ning hilisema põrandate valu teostab tellijapoolne ehitaja.
• Juhul kui maja seinad ei ole veel püstitatud, siis enne paigaldustöid tuleb tellijapoolsel ehitajal märkida nähtavalt soojustusele/armatuurile täpsed seinte, uste ja treppide asukohad (koos seinte paksusega). Kui majal ei ole põrandakütte tööjooniseid, siis on vaja märkida ka soovitvad trasside, hülsside, läbiviikude ja kollektorite asukohad.
• Põrandakütte automaatika paigaldus teostatakse lisatasu eest. Kui soovite paigaldada vesipõrandakütte automaatikat, siis on vajalik kollektori juurde viia 220 V pistik ja kaabellahenduse puhul iga termostaadini vastav kaabel (Uponor Smatrix puhul 4 sooneline, teised 2-3 soonelised (täpsustage automaatika tootjalt) ja sõltuvalt termostaadist, kas 24V või 220V).
• Käesolev pakkumise sisaldab kõiki töid (ei sisalda materjale), mis on vajalikud põrandaküttesüsteemi paigaldamiseks. Juhul kui töö käigus tekib tellijal vajadus muudatuste või lisamaterjali järele, siis see fikseeritakse kirjalikult e-posti teel ja lahendatakse jooksvalt.
• Paigaldustööde ajaks peab olema tellija poolt tagatud ruumide temperatuur vähemalt +5⁰C (välitööde ajal sajuga paigaldust ei teostata).
• Tööde tellimisel peab Tellija teavitama teostajat vähemalt 2 nädalat ette
(kui mõlemapoolselt pole kirjalikult kokku lepitud teisiti).
• Juhul kui põrandaküttesüsteemi paigalduseks ei ole tellija ehitaja poolt vajalikud ettevalmistustööd õigeaegselt ja soovitud tasemel ettevalmistatud, siis viivituste (156 €/päev*) ja lisatööde eest esitatakse vajadusel lisaarve.

uponor või danfoss?

See sõltub Teie maitseelistustest. Automaatika funktsioonid on pea samad ja erinevused minimaalsed. Käige poes ja tehke valik.
Põrandakütte automaatika paigaldus 26 €/t* (min maksumus 4 tundi, ei sisalda materjale). Võimalik on lisada samasse süsteemi kaugjuhtimisega radiaatorite termopäid. Soovi korral teostame automaatika teostusjoonised.

On seda vaja?

Hoone kasutusloa saamiseks peab olema digitaalne eriosade projekt, mis koosneb arhitektuursete ning eriosade joonisest ning seletuskirjast. Või hakkate alles maja ehitama. Koostan Teile kütte-, jahutuse- või ventilatsiooni EP, TJ joonised ning soovi korral ka seletuskirja. Kui aga maja jooniseid ei ole, siis saab hoone mõõdistatud või paberprojekt digitaliseeritud.

Transport objektile (Tallinna piirist) 0,60 €/km.
*hindadele lisandub km.